Mogelijkheden

Donateurs- en relatiekaart
 • Zelf in te richten kaart. U bepaalt de locatie van een veld en kunt nieuwe velden aanmaken zoals een email-veld, tekst-veld, selectievakje, keuzelijst met door u gedefinieerde keuzeopties etc.
 • Tooltips instellen. Uw gebruikers krijgen een korte toelichting wat zij geacht worden in te vullen
 • U kunt een onbeperkt aantal donateurs- en relaties invoeren
 • Kostenloos
Selecties maken
 • Maak een selectie binnen alle donateurs en relaties op basis van informatie in de velden. Kies bijvoorbeeld alle donateurs met als woonplaats Amsterdam en waarvoor het selectievakje ‘vrijwilliger’ is aangevinkt
 • Download het resultaat naar een CSV formaat (te importeren in Excel), PDF of plak de geselecteerde lijst of mail-adressen in elke willekeurige toepassing
 • Vind een persoon of relatie op basis van een willekeurig stuk tekst
Automatische incasso’s beheren
 • Machtigingsformulier als pdf-bijlage mailen aan een donateur
 • Particuliere eenmalige, maandelijkse en jaarlijkse automatische incasso’s registreren met begin en einddatum
 • Met 1 klik een bestand generen van deze automatische incasso om te uploaden naar uw bank om deze te incasseren op een vaste, zelf te bepalen, dag in de maand
 • De posten in het incasso-bestand met 1 handeling als betalingen bij de individuele donateurs registreren
 • Handmatig toevoegen van gestorneerde automatische incasso’s
 • Bewaking van de uiterste aanleverdatum van het incasso-bestand aan uw bank rekening houdend met sluitingsdagen van de bank
 • Tegen een tarief van een klein percentage van de aangeleverde automatische incasso’s: kijk hier voor de actuele percentages
Gebruikers(gemak)
 • Onbeperkt aantal gebruikers uitnodigen om te werken in uw administratie
 • Verschillende rollen toekennen aan gebruikers
 • Intuïtieve interface waarin het gebruikersgemak voorop staat. Bijna alle functies met 1 klik te benaderen
 • Geen cursus voor het gebruik nodig en een help-functie in ieder scherm bij de hand
 • Geen tarief per gebruiker
Importeren huidige gegevens
 • De mogelijkheid om uw huidige donateurs- en relatiegegevens te laten importen
 • De lopende automatische incasso’s en bijbehorende machtigingen kunnen tevens worden geïmporteerd
 • Op basis van een kostendekkend uurtarief

Download het overzicht van alle mogelijkheden als pdf

Download

Download 'Hoe te beginnen met donpl' als pdf

Download